A 2016.06.03-án a helyi önkéntes tűzoltó egyesület segítségével megalakult Települési Mentőcsoport, civil alapon szerveződő speciális mentőcsoport, amely képes a település veszélyeztetettségéből - elsősorban ár-és belvízi valamint rendkívüli időjárási veszélyhelyzetek - adódó helyzetek során jelentkező olyan mentési szakfeladatok ellátására, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek. Fő feladatának tekinti a belvízvédekezés, a nagy mennyiségű hírtelen lezúduló csapadékvíz elleni védelmet, de emellett a viharok okozta katasztrófák átvészelési, helyreállítási munkálatait is szem előtt tartva munkálkodik. Eddigi tevékenységének szakmai és technikai bázisát a helyi tűzoltó egyesület tagjai, illetve szegényes felszerelése képezte.