Kötegyán

A település története, leírása

Békés megye északkeleti részén, Sarkadtól 9 kilométerre a román határ mellett fekvő zsáktelepülés. A közúti határátkelőhely 3 km távolságra van a településtől. Fontos vasúti csomópont, és vasúti határátkelőhely is. A kötegyáni vadászterület kiváló és vadban gazdag.
 
A falu környéke már a bronzkorban is lakott volt, erre utalnak a régészeti ásatásokból előkerült tárgyak, eszközök. A honfoglalás idejére tehető a település kialakulása a Gyepes csatorna mindkét partján. A település első írásos említése az 1213. évi Váradi Regestrumban történik. Nevét feltehetően Gyán falu Kethe nevű birtokosáról kapta a XV. században. A török hódoltság alatt a falu elnéptelenedett, csak a XVII. század végén népesült be újra. A trianoni békeszerződést követően a Bihar vármegye nagyszalontai járásához tartozott 1951-ig, ezt követően Békés megye része.
 
Nevezetességei közzé tartozik a település közepén álló Református templom, a falu határában fekvő ökopark és kopjafagyűjtemény, a főtéren elhelyezkedő az I. és II. világháború helyi áldozatainak emlékművei, valamint a Római Katolikus Kápolna.

Az önkéntesek és a tűzoltás

Mint már említettem az önkéntes tűzoltás a rendszerváltás előtt igen jól működött. A TSZ és a Tanács akkori vezetése egy jól szervezett és jól felszerelt helyi önkéntes csapatot hozott létre és tudott működtetni. Mára ebből semmi nem maradt.
Sajnos, most több, mint 20 évvel később ez már igen nehézkes feladat. Akár az önkormányzat, akár a civil szféra számára. Elmondhatjuk mára már lassan az önkéntes munkát is megszervezni sem egyszerű dolog. 2012. decemberével papíron megalakult ÖTE a polgárőség keretein belül szerveződik. 2013. február eleje óta kissé nehézkesen, de bővül az önkéntesek száma. Ami nehezebb feladat az az, hogy a működésünkhöz szükséges anyagi források hiányosak, vagy egyáltalán nem állnak rendelkezésre. A nulláról kell újra építeni a teljes önkéntes tűzoltóságot kicsiny falunkban.
Itt ragadnám meg a lehetőséget, hogy segítséget kérjek a település lakóitól és azoktól, akik segíteni szeretnének. Ha tudnak támogassanak bennünket, akár anyagi, akár dologi, vagy eszközös segítséggel.

Kis csapatunk szeretettel és segítséggel fogja meghálálni mindazt amit értünk tesznek.